Aanvraag Adviesverslag (50 euro)

Een professioneel adviesverslag, opgesteld door artsen die ervaren zijn in het behandelen van patiënten met medicinale cannabis in samenspraak met de experten van Medcan vzw, geeft vertrouwen aan uw behandelende geneesheer. Dit adviesverslag beoordeelt op een objectieve manier of u baat zou kunnen hebben bij een behandeling met medicinale cannabis. Het vertelt uw eigen arts hoe deze behandeling het best wordt opgestart, met welke soort en welke dosering.

STAP 1

Vul uw gegevens in via ons beveiligd portaal. Bij succesvolle registratie ontvang je een bevestigingsmail.

STAP 2

Via de link uit de bevestigingsmail kies je een datum en tijdstip om op ons kantoor op intakegesprek te komen.

STAP 3

INTAKEGESPREK

Tijdens het intakegesprek (30 min) wordt via een korte vragenlijst uw dossier vervolledigd, samen met uw medisch dossier.

STAP 4

SCREENING

De Medische Raad screent uw dossier, overlegt met de experten van Medcan en stelt een adviesverslag op voor uw arts

STAP 5

ADVIESVERSLAG

Uiterlijk 10 dagen na uw intakegesprek ontvangt u het adviesverslag ter attentie van uw behandelende geneesheer.

Jaarlijks Lidmaatschap (10 euro per maand)

LEDEN DIE HUN LIDMAATSCHAP HERNIEUWEN KRIJGEN 33% KORTING OP HUN 2e JAAR (= slechts 6,66 Euro per maand!)

Lidmaatschap bij Medcan vzw heeft als voordeel dat wij u nog beter kunnen informeren en ondersteunen en dat u juridische bijstand krijgt. Ook geniet u als lid van de vzw gratis toegang tot alle lezingen die door ons georganiseerd worden. Een jaarlijks lidmaatschap aanvragen bij Medcan vzw is simpel. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een recent (<1 jaar oud) medisch voorschrift voor medicinale cannabis. Het lidmaatschap is evenwel enkel voorbehouden voor patiënten die in België woonachtig zijn.

LET OP: Patiënten die zich reeds eerder via ons beveiligd registratieformulier hebben geregistreerd, moeten dit niet opnieuw doen. Het is voldoende om uw registratiecode in te vullen bij het kiezen van een datum om op gesprek te komen.

OPMERKING: U moet uw medisch voorschrift voor medicinale cannabis (of ten minste een kopie) bij zich hebben op het moment dat u op gesprek komt, anders is het niet mogelijk om uw lidmaatschap te vervolledigen!

Iedereen die een lidmaatschap afsluit ontvangt een lidkaart, bijlagen en andere documenten boordevol nuttige informatie.
Iedereen die een lidmaatschap afsluit ontvangt een lidkaart, bijlagen en andere documenten boordevol nuttige informatie.

STAP 1

Vul uw gegevens in via ons beveiligd portaal. Bij succesvolle registratie ontvangt u een bevestigingsmail.

STAP 2

Kies een datum om bij ons op gesprek te komen en uw lidmaatschap in orde te maken. Vul hierbij ook uw registratiecode in.

STAP 3

GESPREK

Tijdens dit gesprek (30 min) maken wij al uw documenten in orde en ontvangt u uw lidkaart en documentatie.

Juridische Bijstand

Patiënten die een jaarlijks lidmaatschap bij Medcan afsluiten, hebben recht op juridische bijstand. Om te voorkomen dat zij in problemen geraken bij de Nederlandse grens, vinden wij het belangrijk dat patiënten ook effectief lid worden van Medcan. Om de patiënt zo efficient mogelijk te beschermen, hebben wij samen met onze advocaat een ‘case’ uitgewerkt waarin de voorwaarden voor juridische bijstand staan samengevat. Tenslotte staat MEDCAN vzw borg en willen wij voorkomen dat een gerechtelijk dossier niet waterdicht is en bijgevolg niet te bepleiten valt. MEDCAN vzw en haar leden worden vertegenwoordigd door  een gespecialiseerde advocaat in de wetgeving omtrent cannabis in België.

Een patiënt met jaarlijks lidmaatschap bij Medcan kan beroep doen op juridische bijstand in volgende situaties:

A) Een erkend lid dat zich in het verkeer begeeft en medicinale cannabis transporteert met de intentie om het van Nederland naar België te brengen, hetzij in het binnenland, heeft recht op juridische bijstand indien deze zelf geen voertuig bestuurt. Als staving tov de Federale politie indien dat  nodig zou zijn, moet u steeds volgende zaken kunnen voorleggen:

 • Verklaring van een arts voor het gebruik van medicinale cannabis.
 • Een kopie van het voorschrift van de medicinale cannabis die u bij u hebt.
 • Betalingsbewijs van de Nederlandse apotheek. (indien geval van grensovergang)
 • Uw identiteitskaart.
 • Uw ledenpas van MEDCAN vzw.
 • Ongeopende verpakking Medicinale Cannabis. (In geval van grensovergang)
   

B) Een erkend lid dat zelf 1 cannabis plant kweekt voor medische doeleinden en door omstandigheden problemen krijgt, dient zicht ten allen tijde te  houden aan de verschillende punten van de ministeriële richtlijn van 2005 omtrent cannabis voor persoonlijk gebruik:

 • De cannabisplant mag noch zichtbaar, noch toegankelijk zijn voor minderjarigen.
 • De cannabisplant mag uitsluitend dienen voor persoonlijk gebruik.
 • Men mag geen overlast veroorzaakt hebben zoals geur, brand(gevaar), zichtbaarheid voor derden.
 • Er mag geen cannabisplant aanwezig zijn van personen die niet op desbetreffende adres wonen (gedomicilieerd) zijn, noch van iemand die zelf geen cannabis gebruikt. Dit is geen onderdeel van de wetgeving van 2005, maar een interpretatie ervan. (Interpretatie van de rechter in een recente rechtzaak m.b.t. ‘eigen kweek voor derden’)
   

Let op: Personen die reeds een gerechtelijk dossier hebben lopen aangaande drugsgerelateerde feiten, alvorens lid te worden bij Medcan vzw, kunnen geen beroep doen op juridische bijstand vanuit Medcan vzw, zolang deze zaak loopt.