Veel gestelde vragen

 • De arts beschikt over een therapeutische vrijheid zoals formeel vermeld in artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Meerdere van onze artsen hebben dit geverifieerd via hun advocaat. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevestigt deze bevindingen.

 • Het medicinaal gebruik van cannabis wordt in België door de wet niet toegelaten. Aan het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik (3 gram of 1 plant) wordt de laagste vervolgingsprioriteit gegeven. Simpelweg het gebruik van medicinale cannabis wordt in de praktijk niet bestraft (indien er geen verzwarende omstandigheden zijn).

 • Nee. Aangezien medicinale cannabis tot op heden door het FAGG niet is goedgekeurd als medicijn, wordt het niet terugbetaald door het ziekenfonds, ook niet als de cannabis in Nederland op doktersvoorschrift gehaald wordt. Voor sommige personen kan het OCMW wel tussenkomen in de kosten.

  Voor mensen met Multiple Sclerose (MS) bestaat er de mogelijkheid om de SATIVEX-spray aan te kopen. Wanneer deze voorgeschreven wordt door een neuroloog (verbonden aan een ziekenhuis), kunnen patiënten met MS deze spray aanschaffen met tussenkomst van het RIZIV.

 • Het medisch dossier wordt samen met de vragenlijst en aantekening die gemaakt zijn tijdens het intakegesprek, voorgelegd aan de medische raad van artsen. Enkel deze artsen zullen toegang krijgen tot de medische gegevens, daar deze onderhevig zijn aan privacywetgeving en vertrouwelijkheid. U geeft tijdens het intakegesprek toelating aan de medische raad van Medcan om uw medisch dossier in vertrouwen te raadplegen. Medcan vzw garandeert dat uw gegevens ten allen tijde confidentieel blijven en ook zo behandeld worden.

 • De medische adviesraad bestaat uit:

  • Artsen die reeds bekend zijn met het gebruik van medicinale cannabis bij bepaalde ziekten of aandoeningen.
  • Artsen die aangegeven hebben een opleiding te willen volgen in de specialisatie ‘medicinale cannabis’ (Zij krijgen hun opleiding van collega’s die reeds ervaring en kennis hebben opgedaan in de specialisatie ‘medicinale cannabis’)

  De adviesraad wordt ten allen tijde vervoegd door een bestuurslid van MEDCAN vzw.

 • Medische dossiers worden beheerd door MEDCAN vzw met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de patient. Deze dossiers zijn vertrouwelijk en worden enkel onder gerechtelijk bevel vrijgegeven. Wij nemen de privacy van onze leden zeer serieus.

 • Volgens de statuten van de vzw, is de missie van Medcan vzw de volgende:

  • Het debat op alle mogelijke niveaus ondersteunen door wetenschappelijk onderbouwde informatie te verschaffen aan patiënten, verenigingen, werkgroepen, commissies, overheidsdiensten en anderen.
  • Het opzetten van een platform en technologische toepassingen voor patiënten, verenigingen, dokters en wetenschappers.
  • Het in kaart brengen van het aantal personen die in België gebruik maken van cannabis voor medische doeleinden en de artsen die dit voorschrijven.
  • Het helpen tot stand brengen van een wettelijk kader rond cannabis als medicijn
 • Neen, CBD-olie die je als patiënt via het internet bestelt, en die gemaakt is op basis van de industriële hennepplant of van synthetische CBD (kristallen), is niet toegelaten.

  Door het bestellen van deze producten, kan je gerechterlijk vervolgd worden.

  Lees daarom even onze post hierover door:

  https://www.medcan.be/nieuws/is-cbd-cannabidiol-legaal-belgie/#sthash.Z8vBvYK0.dpbs

   

 • In tegenstelling tot Nederland, is het gebruik van medicinale cannabis in het verkeer niet toegelaten.

  Daarom raden we patiënten aan om te carpoolen, of het openbaar vervoer te gebruiken.

  Meer info: http://www.vad.be/assets/1493

 • Bij Medcan vzw krijgt u in geval van een negatief adviesverslag, 75 euro terug van het bedrag wat u hebt moeten betalen voor de screening.

 • Recent heeft MEDCAN ook het boek “Medicinale Cannabis in de Gezondheidssector” uitgegeven. In dit boek voor artsen en patiënten  gaan we uitgebreid in op alle mogelijke vragen in verband met medicinale cannabis. Vanaf 1 Julie kan U het aanschaffen via Bol.com.