Veel gestelde vragen

 • De arts beschikt over een therapeutische vrijheid zoals formeel vermeld in artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Meerdere van onze artsen hebben dit geverifieerd via hun advocaat. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) bevestigt deze bevindingen.

 • Het medicinaal gebruik van cannabis wordt in België door de wet niet toegelaten. Aan het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik (3 gram of 1 plant) wordt de laagste vervolgingsprioriteit gegeven. Simpelweg het gebruik van medicinale cannabis wordt in de praktijk niet bestraft (indien er geen verzwarende omstandigheden zijn).

 • Nee. Aangezien medicinale cannabis tot op heden door het FAGG niet is goedgekeurd als medicijn, wordt het niet terugbetaald door het ziekenfonds, ook niet als de cannabis in Nederland op doktersvoorschrift gehaald wordt. Voor sommige personen kan het OCMW wel tussenkomen in de kosten.

  Voor mensen met Multiple Sclerose (MS) bestaat er de mogelijkheid om de SATIVEX-spray aan te kopen. Wanneer deze voorgeschreven wordt door een neuroloog (verbonden aan een ziekenhuis), kunnen patiënten met MS deze spray aanschaffen met tussenkomst van het RIZIV.

 • Een aanvraag indienen kan via de sectie ‘Registreren’ op deze website. Zodra de registratie-aanvraag is afgerond, kan men via ons online boekingssysteem een intake-gesprek vast leggen. Geregistreerd zijn wil niet automatisch zeggen dat men ook effectief lid is van MEDCAN vzw! Hiervoor dient men eerst op gesprek te komen. Zie de procedure voor lidmaatschap voor meer informatie.

 • Het medisch dossier wordt samen met de vragenlijst en aantekening die gemaakt zijn tijdens het intakegesprek, voorgelegd aan de medische raad van artsen. Enkel deze artsen zullen toegang krijgen tot de medische gegevens, daar deze onderhevig zijn aan privacywetgeving en vertrouwelijkheid. U geeft tijdens het intakegesprek toelating aan de medische raad van Medcan om uw medisch dossier in vertrouwen te raadplegen. Medcan vzw garandeert dat uw gegevens ten allen tijde confidentieel blijven en ook zo behandeld worden.

 • De medische adviesraad bestaat uit:

  • Artsen die reeds bekend zijn met het gebruik van medicinale cannabis bij bepaalde ziekten of aandoeningen.
  • Artsen die aangegeven hebben een opleiding te willen volgen in de specialisatie ‘medicinale cannabis’ (Zij krijgen hun opleiding van collega’s die reeds ervaring en kennis hebben opgedaan in de specialisatie ‘medicinale cannabis’)

  De adviesraad wordt ten allen tijde vervoegd door een bestuurslid van MEDCAN vzw.

 • Medische dossiers worden beheerd door MEDCAN vzw met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het lid. Deze dossiers zijn vertrouwelijk en worden enkel onder gerechtelijk bevel vrijgegeven. Wij nemen de privacy van onze leden zeer serieus.

 • Voor de aanvraag van een adviesverslag bekijkt MEDCAN vzw samen met de medische adviesraad van artsen  op welke manier cannabis optimaal als therapeutisch middel kan gebruikt worden. Dit gaat zowel over de toepassing van de correcte cannabissoort als de veiligste consumptiemethode en de (opbouw) van doseringen.

  Patiënten met een jaarlijks lidmaatschap kunnen steeds bij ons terecht voor raad en overleg. Indien een behandeling dient aangepast te worden kan desbetreffende lid steeds beroep doen op MEDCAN vzw en de medische raad.

  • Juridische bijstand*
  • Tot 100 euro korting op medische verdampers
  • Onbeperkte telefonische ondersteuning
  • Gratis tweede gesprek (ivm apothekers en aanschaf medicinale cannabis)
  • Gratis tweede adviesverslag (indien nodig)
  • Gratis toegang tot onze lezingen voor lid en partner (7 per jaar!)
  • Gratis nieuwsbrief en regelmatige updates
  • Mogelijkheid tot bruikleen verdamper (4 weken)
  • 30% reductie op tweede jaar lidmaatschap
 • Volgens de statuten van de vzw, is de missie van Medcan vzw de volgende:

  • Het debat op alle mogelijke niveaus ondersteunen door wetenschappelijk onderbouwde informatie te verschaffen aan patiënten, verenigingen, werkgroepen, commissies, overheidsdiensten en anderen.
  • Het opzetten van een platform en technologische toepassingen voor patiënten, verenigingen, dokters en wetenschappers.
  • Het in kaart brengen van het aantal personen die in België gebruik maken van cannabis voor medische doeleinden en de artsen die dit voorschrijven.
  • Het helpen tot stand brengen van een wettelijk kader rond cannabis als medicijn