CBD MELDPUNT

Steeds meer medicinale cannabis patiënten maken zich zorgen over de illegale verkoop van cannabis producten door thuisverkopers en/of (Nederlandse) webshops. Producten met cannabidiol (CBD) zijn illegaal in België. Ook als voedingssupplement. Volgens de Belgische drugswetgeving zijn is het verboden om extracten afkomstig van de cannabisplant te verkopen of aan te bieden. Hieronder valt ook CBD-olie.

Het maakt voor de drugswetgeving niet uit of dit een zgn. voedingssupplement is of niet. Dit betekent ook dat patiënten die deze producten online bestellen via Nederlandse webshops, het risico lopen op gerechtelijke vervolging. Daarnaast zien we een toename van patiënten die deze (ongecontroleerde) CBD-producten gebruiken, met serieuze klachten die te wijten zijn aan het gebruik van deze producten. Het gaat hier van patiënten die een zware metalenvergiftiging oplopen, tot kinderen die lijden aan epilepsie, wiens epilepsie juist toeneemt.

Het is voor Medcan vzw in eerste instantie van groot belang dat patiënten zich laten begeleiden door een arts of specialist en niet zomaar gaan experimenteren met ongecontrolleerde producten zoals CBD-olie. De enige CBD-rijke producten die u als patiënt kunt vertrouwen, worden door de Nederlandse apotheek gemaakt, vanuit gestandaardiseerd en gecontroleerd startmateriaal. CBD-afkomstig van hennepplanten (die gebruikt worden voor industriële doeleinden) is dit niet.

Als patiëntenbelangenvereniging en informatiecentrum voor medicinale cannabis in België, is het onze taak patiënten bij te staan. De toestroom van vele vragen en klachten over CBD-olie en de legaliteit ervan, dwingen ons dit meldpunt in het leven te roepen. Dankzij de hulp van patiënten, kunnen wij malafide verkopers van CBD melden bij de bevoegde instanties.

Citaat van een patiënt die ons contacteerde:

“De cannabispant is allang genoeg slachtoffer van misinformatie geweest en nu het eindelijk beetje bij beetje uit dat hoekje geraakt, is het aan ons om de juiste informatie te geven aan zorgbehoevenden in plaats van het desinformeren van patiënten uit geldgewin”

Indien u melding wil maken van een illegaal CBD-verkooppunt, of u heeft een klacht betreffende CBD-houdende producten, vul dan het onderstaand contactformulier in. Dankzij uw melding kunnen wij patiënten beter beschermen.